Events & evenementen

Wat doen we.

Plaza040 initieert, organiseert en produceert lokale culturele en maatschappelijke events en projecten. Dit doen we op eigen initiatief of in opdracht van externen. Ons belangrijkste doel? Een onvergetelijke ervaring bieden aan onze bezoekers!

Met onze culturele en maatschappelijke projecten en producties willen we ontmoeting en uitwisseling stimuleren. Van mensen, culturen en culturele uitingen. Door samen te werken in een netwerk aan creatieve partners ontstaan breed gedragen tijdelijke initiatieven. Wat ons drijft is een levendige stad.

Onze ambitie is om met onze projecten voort te borduren op bestaande initiatieven en te verbinden met maatschappelijke thema’s waardoor het resultaat net zo dynamisch is als de stad zelf.